Scoala “V. Alecsandri” Corbu

  • Adresa:
    Str.Culturii Nr. 8, Loc. Corbu, Com. Corbu, Jud. Constanta
  • Telefon/Fax:
  • E-mail:
    scghlazarcorbu@yahoo.com
  • Coordonator Structura:
    MOGOS GEORGIANA-invatator

Unitatea şcolară a fost înfiinţată în anul 1928, funcţionând până în anul 1950 sub titulatura de Şcoala Primară. Între anii 1950- 1959 s-a numit Şcoala Elementară de 8 ani, între 1959- 1960 Şcoala Elementara de 4 ani, 1960- 1961 Şcoala Elementară de 7 ani, 1961- 1969 Şcoala elementară/generală de 8 ani, 1969- 2004 Şcoala cu clasele I- VIII nr. 2 Corbu, 2004-2011 de Şcoala de Arte şi Meserii ” Vasile Alecsandri” Corbu.

Începând cu 2011 unitatea şcolară a devenit structură a Şcolii cu clasele I-VIII “Gheorghe Lazăr” Corbu şi poartă denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII ”Vasile Alecsandri” Corbu.

Clădirea şcolii este compusă din două corpuri de clădire, unde se desfăşoară activităţi instructiv-educative şi o clădire numită “Casa învăţătorului”. Corpul nou este construit în anul 2003 din B.C.A., corpul vechi este construit în 1928, din chirpici iar “Casa învăţătorului” este construită în 1935 din chirpici.

Corpul nou de clădire este compus din două săli de clasă, ambele având aceeaşi suprafaţă (66,46mp). 51

Corpul vechi de clădire are în componenţa 3 săli de clasă, un cabinet de informatică, un cabinet pentru director şi activităţi de secretariat, un spaţiu pentru alimente dotat cu frigider şi două holuri pavate cu gresie. În partea din faţă se află 2 săli, din care una este cabinetul de informatică şi ambele săli au aceeaşi suprafaţă (67,2 mp). În “Casa învăţătorului” se găseşte cancelaria, o minibibliotecă şi spaţiu pentru arhiva şcolii, în curtea şcolii se află magazia de lemne cu suprafaţăde 57,12mp şi WC-ul care cuprinde 4 cabine (latrine) pentru fete şi patru pentru băieţi, având o suprafaţă de 19,47 mp, construite pe groapă betonată ce este în bună stare de funcţionare şi care este vidanjata periodic.

În corpul nou de clădire se afla 3 cabine WC pentru băieţi, două pentru fete şi unul pentru cadrele didactice (unde se utilizează apă curentă) acestea având pavimentul din gresie, două chiuvete şi un boiler, iar pereţii sunt placaţi cu faianţă. Iluminatul natural şi artificial aste corespunzător, mobilierul din spaţiile şcolare este bun, iar tâmplăria atât la ferestre cât şi la uşi este realizată din P.V.C. 95% şi 5% din lemn şi este în bună stare de funcţionare.

Terenul de sport are o suprafaţă de 1.433,25mp iar curtea şcolii se întinde pe o suprafaţă de 2.371mp. Şcoala are sursă proprie de apă curentă şi se alimentează prin conducte separate de la puţurile ce alimentează populaţia din localitate. Pe lângă cele două chiuvete în curtea şcolii se află 5 ţâşnitori.

Colectarea reziduurilor menajere atât la nivel de clase cât şi din curtea şcolii se face în pubele, care sunt colectate de serviciul public de salubrizare.

Unitatea şcolară este împrejmuită cu gard metalic pe trei laturi iar pe a patra latură cu gard din beton. În vacanţa de vară sunt efectuate lucrări de reparaţii, zugrăveli şi vopsire a peretilor interiori şi exteriori ai clădirilor, au fost executate şi lucrări de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare. Sunt asigurate substanţele de spălare şi de dezinfecţie, existând şi unn stoc pentru minimum 30 zile.

Şcoala are un efectiv de 169 de elevi, din care 97 la ciclul primar, 72 la ciclul gimnazial din care 83 îşi desfăşoară cursurile de dimineaţă şi 86 de elevi după amiază. În şcoală predau 10 cadre didactice.