În comuna Corbu, activitatea didactică se desfăşoară în două din cele trei sate componente: Corbu şi Vadu. Localitatea Corbu găzduieşte două şcoli cu calsele I-VIII şi două grădiniţe. În Vadu funcţionează o şcoală cu clasele I-IV şi o grădiniţă pentru preşcolari. Elevii de gimnaziu de aici îşi continuă studiile până la clasa a VIII-a la şcolile din Corbu. Elevii din satul Luminiţa sunt transportaţi cu microbuzul pentru elevi la şcoala “Gheorghe Lazăr” Corbu.

Şcoala are personalitate juridică proprie, funcţionează sub denumirea “Şcoala cu clasele I-VIII “Gheorghe LazărCorbu” şi are ca structuri subordonate Şcoala cu clasele I-VIII “Vasile Alecsandri” Corbu, Şcoala cu clasele I-IV Vadu, Grădiniţele Nr. 1 şi Nr. 2 Corbu şi Grădiniţă Vadu.

Activitatea în structurile şcolare este condusă de cate un coordonator de structură, subordonat directorului şcolii.

Mesajul conducerii

prof. Elena Badea
Director
 Sustinem educatia cu toata puterea si suntem increzatori ca impreuna putem atinge obiectivul comun: educatia spre succes.