Istoric

Şcoala cu clasele I-VIII “Gheorghe Lazăr” Corbu

Clădirea Şcolii cu clasele I-VIII „Gheorghe Lazăr” Corbu a fost construită în anul 1935 – corpul A din piatră,  1974 – corpul B din cărămidă, ambele având fundaţii de beton şi piatră.

În anul 2012 s-a finalizat procesul de reabilitare şi extindere cu 4 săli de clasă şi grupuri sanitare aferente. Noul corp de scoală a fost construit în continuarea corpului B, dispunând de scară de acces proprie.

Structura funcţională: 8 săli de clasă, 3 laboratoare, 1 sala de educaţie fizică, 4 holuri, 1 cancelarie, 1 cabinet director, 1 secretariat, 1 bibliotecă, 1 magazie, 1 centrală termică.

Şcoala cu clasele I-VIII “Vasile Alecsandri” Corbu

Unitatea şcolară a fost înfiinţată în anul 1928, funcţionând până în anul 1950 sub titulatura de Şcoala Primară. Între anii 1950- 1959 s-a numit Şcoala Elementară de 8 ani, între 1959- 1960 Şcoala Elementara de 4 ani, 1960- 1961 Şcoala Elementară de 7 ani, 1961- 1969 Şcoala elementară/generală de 8 ani, 1969- 2004 Şcoala cu clasele I- VIII nr. 2 Corbu, 2004-2011 de Şcoala de Arte şi Meserii ” Vasile Alecsandri” Corbu.

Începând cu 2011 unitatea şcolară a devenit structură a Şcolii cu clasele I-VIII “Gheorghe Lazăr” Corbu şi poartă denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII ”Vasile Alecsandri” Corbu.

Clădirea şcolii este compusă din două corpuri de clădire, unde se desfăşoară activităţi instructiv-educative şi o clădire numită “Casa învăţătorului”. Corpul nou este construit în anul 2003 din B.C.A., corpul vechi este construit în 1928, din chirpici iar “Casa învăţătorului” este construită în 1935 din chirpici.

Şcoala cu clasele I-IV Vadu – Grădiniţa Vadu

Clădirea Şcolii, cu două sali de clasă, a fost înfiinţată în 1883, distrusă în timpul primului razboi mondial şi reconstruită ulterior, din piatră, în anul 1935, şi reabilitată în 2001. Însumează două săli de clasă, un hol, o cancelarie, un depozit de lemne.

Fiecare sală are 47,5 mp şi câte 3 ferestre ( 1,50 m x 1,75 m).        Pavimentele sunt acoperite cu linoleum. Sălile sunt încălzite cu sobe de teracotă, iar iluminatul este natural, prin ferestre, când este lumină afară, iar când este întuneric se face cu neoane – 6 neoane duble în fiecare sală de clasă.